Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geológia

Na tejto stránke budú postupne pribúdať rozvrhy študentov, ktoré sú dočasné - platia prvé tri týždne semestra. V dočasnom rozvrhu budú prioritne vyznačené povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety si treba nájsť v AIS. Od štvrtého týždňa semestra platí rozvrh, ktorý je uvedený v AIS.
Ak k odboru nebude uvedený dočasný rozvrh, pre tento odbor platí rozvrh v AIS od prvého týždňa semestra. Na stránke je uvedený jeho export, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.

Bakalárske štúdium

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1GL

1PALB

 

2GL

2PALB

 

3GL- DG

3GL- GF

3GL- IH

3GL- LO

3GL- MP

3GL- PA

3PALB

Magisterské štúdium

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1mGL- DG

1mGL- GF

1mGL- IH

1mGL- LO

1mGL- MP

1mGL- PA

 

2mGL- DG

2mGL- GF

2mGL- IH

2mGL- LO

2mGL- MP

2mGL- PA