Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geografia

Na tejto stránke budú postupne pribúdať rozvrhy študentov, ktoré sú dočasné - platia prvé tri týždne semestra. V dočasnom rozvrhu budú prioritne vyznačené povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety si treba nájsť v AIS. Od štvrtého týždňa semestra platí rozvrh, ktorý je uvedený v AIS.
Ak k odboru nebude uvedený dočasný rozvrh, pre tento odbor platí rozvrh v AIS od prvého týždňa semestra. Na stránke je uvedený jeho export, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) budú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1ZDMLZ

1ZESP

1ZEkP

1ZKI

1ZRR

1ZRR- delenie

 

2ZDMLZ

2ZESP

2ZEkP

2ZIK

2ZRR

 

3ZDMLZ

3ZESP

3ZEkP

3ZIK

3ZRR

Magisterské štúdium

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1mZ- FI

1mZ- HDS

1mZ- RG

 

2mZ- FI

2mZ- HDS

2mZ- RG