Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chémia

Na tejto stránke budú postupne pribúdať rozvrhy študentov, ktoré sú dočasné - platia prvé tri týždne semestra. V dočasnom rozvrhu budú prioritne vyznačené povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety si treba nájsť v AIS. Od štvrtého týždňa semestra platí rozvrh, ktorý je uvedený v AIS.
Ak k odboru nebude uvedený dočasný rozvrh, pre tento odbor platí rozvrh v AIS od prvého týždňa semestra. Na stránke je uvedený jeho export, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) budú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1C

1C/k

2C/k

1BX

1BX/k

2BX/k

1C, 2C/k, 1BX, 2BX/k - delenie

1BCH

 

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

2C

2BX

2C, BX - delenie

2BCH

 

3C-AG

3C-AL

3C-EC

3C-FZ

3C-JD

3C-ORBO

3C-TP

3BX-AG

3BX-AL

3BX-BX

3BX-EC

3BX-FZ

3BX-JD

3BX-ORBO

3BX-TP

3BCH

Magisterské štúdium

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1mC-AL

1mC-AO

1mC-BX

1mC-FZ

1mC-JD

1mC-ORBO

1mC-TP

 

2mC-AL

2mC-AO

2mC-BX

2mC-FZ

2mC-JD

2mC-ORBO

2mC-TP