Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Biológia

Na tejto stránke budú postupne pribúdať rozvrhy študentov, ktoré sú dočasné - platia prvé tri týždne semestra. V dočasnom rozvrhu budú prioritne vyznačené povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety si treba nájsť v AIS. Od štvrtého týždňa semestra platí rozvrh, ktorý je uvedený v AIS.
Ak k odboru nebude uvedený dočasný rozvrh, pre tento odbor platí rozvrh v AIS od prvého týždňa semestra. Na stránke je uvedený jeho export, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) budú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1B

1B - delenie

1MB

1MB - delenie

1SB

1SB - delenie

 

2B

2B - delenie

2MB

2MB - delenie

2SB

2SB - delenie

 

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

3B-AN

3B-BO

3B-EK

3B-FR

3B-FZ

3B-GE

3B-MI

3B-MO

3B-VI

3B-ZO

3BT-BT

3MB-AN

3MB-BT

3MB-FŽ

3MB-GE

3MB-MB

3MB-MI

3MB-VI

 

Magisterské štúdium

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1mB-AN

1mB-BO

1mB-EK

1mB-FR

1mB-FZ

1mB-GE

1mB-MIK

1mB-MO

1mB-VI

1mB-ZO

1mBT-BT

 

2mB-AN

2mB-BO

2mB-EK

2mB-FR

2mB-FZ

2mB-GE

2mB-MIK

2mB-MO

2mB-VI

2mB-ZO

2mBT-BT