Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo

Rozvrh na tejto stránke je len informatívny, všetky zmeny, ako aj značenia skupín (ak v rozvrhu chývajú) budú uvádzané len v AIS

Zoznamy študentov

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vás má právo vyučujúci zo skupiny vyhodiť.

1bc upBICH

1bc upBIAJ_f

Bakalárske štúdium

Kmeňoví študenti PriF UK

1upBIAJ_f

1upBIGE

1upBICH

1upBINJ_f

1upENBI

1upGEAJ_f

1upGENJ_f

1upCHAJ_f

1upMABI

1upMAGE

1upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1buBISL

1buGESL

1buCHSL

1buGEHI

1UTB1

1UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

2upBIAJ_f

2upBIGE

2upBICH

2upBINJ_f

2upGEAJ_f

2upGENJ_f

2upCHAJ_f

2upMABI

2upMAGE

2upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2buBISL

2buGESL

2buGEHI

2UTB1

2UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

3upBIAJ_f

3upBIGE

3upBICH

3upBINJ_f

3upENBI

3upGEAJ_f

3upGENJ_f

3upCHNJ_f

3upMABI

3upMAGE

3upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

3buBISL

3buGESL

3buGEHI

3UTB1

3UTG1

Magisterské štúdium

Kmeňoví študenti PriF UK

1mupBIAJ_f

1mupBIGE

1mupBICH

1mupBIMA

1mupENBI

1mupBINJ_f

1mupGEAJ

1mupCHAJ_f

1mupCHNJ_f

1mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1muBISL

1muGEHI

1muGESL

1mUTB2

1mUTG2

 

Kmeňoví študenti PriF UK

2mupBIGE

2mupBICH

2mupBIMA

2mupENBI

2mupGEAJ

2mupGENJ

2mupCHAJ

2mupCHFY

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2muBISL

2mUTB2

2mUTG2