Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Environmentalistika

Rozvrh na tejto stránke je len informatívny, všetky zmeny, ako aj značenia skupín (ak v rozvrhu chýbajú) budú uvádzané len v AIS

Zoznamy študentov

 Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vás má právo vyučujúci zo skupiny vyhodiť.

1bc E

2bc E

Bakalárske štúdium

1E

1ENST

 

2E

2ENST

 

3E-GC

3E-EK

3E-PD

3E-PM

3ENST

Magisterské štúdium

1mE-EK

1mE-GC

1mE-PM

1mGL-PD

 

2mE-EK

2mE-GC

2mE-PM

2mGL-PD