Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo

Rozvrh na tejto stránke je len informatívny, všetky zmeny, ako aj značenia skupín (ak v rozvrhu chývajú) budú uvádzané len v AIS

Zoznamy študentov

1bc upCH

1bc upBIAJ

2bc upCH

2bc upBIAJ_f, BIGE

Bakalárske štúdium

Kmeňoví študenti PriF UK

1upBIAJ_f

1upBIGE

1upBICH

1upBINJ_f

1upENBI

1upGEAJ_f

1upGENJ_f

1upCHAJ_f

1upMABI

1upMAGE

1upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1buBISL

1buGESL

1buCHSL

1buGEHI

1UTB1

1UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

2upBIAJ_f

2upBIGE

2upBICH

2upBINJ_f

2upENBI

2upGEAJ_f

2upGENJ_f

2upCHAJ_f

2upCHNJ_f

2upMABI

2upMAGE

2upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2buBISL

2buGESL

2buCHSL

2buGEHI

2UTB1

2UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

3upBIAJ_f

3upBIGE

3upBICH

3upENBI

3upGEAJ_f

3upGENJ_f

3upCHAJ_f

3upCHNJ_f

3upMABI

3upMAGE

3upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

3buBISL

3buGESL

3buGEHI

3UTB1

3UTG1

Magisterské štúdium

Kmeňoví študenti PriF UK

1mupBIGE

1mupBICH

1mupBIMA

1mupENBI

1mupGEAJ

1mupGENJ

1mupCHAJ

1mupCHIT

1mupCHFY

1mupMAGE

1mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1UTB2

1UTG2

 

Kmeňoví študenti PriF UK

2mupBIGE

2mupBICH

2mupBIMA

2mupENBI

2mupGEAJ

2mupGENJ

2mupCHAJ

2mupCHIT

2mupMAGE

2mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2UTB2

2UTG2