Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ocenenia študentov

Ocenenia študentov na Univerzite Komenského

Ocenenia študentov na Prírodovedeckej fakulte UK

Úvod

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Cena dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia

Cena sekcie

Cena študijného prodekana PRIF UK

Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v oblasti genetiky

********************

Študentská osobnosť Slovenska

Súťaž Metrohm Young Chemist Award  pre študentov chémie

Súťaž pre študentov o Cenu Josefa Vavrouška - Oceňujú sa Bc., Mgr. a dizertačné práce s tematikou: Ľudské hodnoty a problémy rozvoja civilizácie (ekológia človeka, udržateľný rozvoj, ekonomika prírodných zdrojov, ekologická rovnováha)

Cena Josefa Vavrouška  Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství.