Ocenenia študentov

Ocenenia študentov, ktoré udeľuje rektor UK

Ocenenia študentov na Prírodovedeckej fakulte UK

Úvod

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Cena dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia

Cena sekcie

Cena študijného prodekana PRIF UK

Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v oblasti genetiky

Cena za najlepšiu diplomovú prácu v odbore chémia

***************************************************

Tento súbor je vnútorný predpis a je k dispozícií len pre IP-adresy počítačov fakulty

Vnútorný predpis PriF UK č. 3/2019 [.pdf]
Smernica dekana
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorou sa upravujú pravidlá udeľovania ocenení Prírodovedeckej fakulty UK

***************************************************

Slovnaft Najdiplomovka - Atraktívna súťaž pre končiacich magistrov, kde môžu získať finančnú odmenu a možno aj budúce uplatnenie. Slovnaft takto podporuje šikovných absolventov chémie, fyziky, environmentálnych a geologických vied, alebo iných relevantných odborov.

Študentská osobnosť Slovenska

Súťaž pre študentov o Cenu Josefa Vavrouška - Oceňujú sa Bc., Mgr. a dizertačné práce s tematikou: Ľudské hodnoty a problémy rozvoja civilizácie (ekológia človeka, udržateľný rozvoj, ekonomika prírodných zdrojov, ekologická rovnováha)

Cena Josefa Vavrouška  Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství.

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách