Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov

Informácie študijného oddelenia pre študentov

 

Harmonogram štúdia pre letný semester 2020/2021 [.pdf

Schéma  [.jpg]    

 

Témy bakalárskych prác z katedry ekológie na AR 2021-22 

Témy bakalárskych prác z katedry zoológie na AR 2021-22

 

Dôležité upozornenie pre študentov - karta študenta ISIC

Ukončenie štúdia a záverečné práce

Upozornenie

Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

Návod na vkladanie záverečných prác

Po štátnych záverečných skúškach je potrebné priniesť na študijné oddelenie vyplnené tlačivo o tom, že nemáte žiadne záväzky voči knižnici!