Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov

Informácie študijného oddelenia pre študentov

ZÁPISY

Milí študenti,
po skúsenostiach z augustových zápisov vyšších ročníkov, keď sa tvorili dlhé rady pred fakultou aj vo vnútri fakulty, sme sa rozhodli, že z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti s  COVID-19 zavedieme rezervačný systém septembrových zápisov aj pri Bc. a Mgr. štúdiu pri vyšších ročníkoch. 

Môžete sa objednať na konkrétny dátum a čas ku konkrétnej referentke študijného oddelenia.
Harmonogram zápisov platí podľa  príslušného dokumentu nižšie:
K rezervácii sa potrebujete zaregistrovať. Môžete použiť univerzitný prístup. Hlavne je potrebne si  zapamätať, akú adresu a heslo ste použili aj do budúcnosti. V prípade problémov kontaktujte uvedené miesto pod prihlasovacím formulárom.

Rezervácie termínov na zápis realizujte cez rezervačný link podľa príslušnosti študijných programov: 

Barbara Rybárová

Dáša Štefunková

Zuzana Vrábelová

Bc. Ludmila Sojková

Nikoleta Hajduová

Bc. Katarína Miličková

Ďakujem, verím, že nám to uľahčí komplikovanú situáciu.

S pozdravom

M. Slaninová

Harmonogram uzatvárania ročníkov a zápis študentov do 2. a 3. (4.*) roč. Bc. a 2. (3.*) roč. Mgr. v AR 2020/2021

Zápisy prvákov bakalárskeho štúdia - harmonogram

Hygienické opatrenia 

Dôležité upozornenie pre študentov - karta študenta ISIC

Ukončenie štúdia a záverečné práce

Upozornenie

Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

Návod na vkladanie záverečných prác

Po štátnych záverečných skúškach je potrebné priniesť na študijné oddelenie vyplnené tlačivo o tom, že nemáte žiadne záväzky voči knižnici!