Informácie pre študentov

Informácie študijného oddelenia pre študentov

 

Dôležité upozornenie pre študentov - karta študenta ISIC

Ukončenie štúdia a záverečné práce

Upozornenie

Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

Návod na vkladanie záverečných prác

Po štátnych záverečných skúškach je potrebné priniesť na študijné oddelenie vyplnené tlačivo o tom, že nemáte žiadne záväzky voči knižnici!