Informácia pre študentov - súťaže, programy ...

 

Nadácia Ekopolis vyhlásila druhý ročník súťaže PRE VODU.

 

Súťaž PRE VODU je v prvom rade určená pre študentov, mladých absolventov a mladých ľudí od 18 do 30 rokov – ich úlohou je spracovať súťažnú prácu na tému efektívneho hospodárenia s vodou. Práca môže byť riešením niektorej zo 7 modelových problémových situácií, ktoré nominovali školy, samosprávy či združenia a sú zverejnené tu:

http://www.sutazprevodu.sk/Situacie-na-riesenie.aspx alebo súťažiaci môžu spracovať aj svoj vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou. V priebehu októbra až decembra 2016 budú prebiehať odborné workshopy/semináre, exkurzie pre súťažiacich a taktiež konzultácie súťažných návrhov s mentormi. Prvý workshop bude vo Zvolene (24. 10.), druhý v Bratislave (9.11.) a tretí v Košiciach (22. 11. 2016), informácie budeme o nich zverejňovať priebežne na http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu-2017/Workshopy.aspx

 

Termín na zaslanie súťažných návrhov je 31. január 2017. Práce sa podávajú elektronicky cez web, pričom najskôr je nutná registrácia a potom je možné vyplniť nominačný hárok:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu-2017.aspx Na tomto mieste sú k dispozícii aj celé pravidlá súťaže. Odborná porota následne vyberie šesť súťažných tímov študentov, ktoré postúpia do finále. 10. marca 2017 prebehne finále súťaže, v rámci ktorého finalisti odprezentujú návrhy pred porotou a porota vyhlási výsledky súťaže. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu vo výške 1100 €, 550 € a 200 €. Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

 

Viac informácií o súťaži Nestlé PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikovaekopolis.sk, prevoduekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk