Informácia pre študentov - súťaže, programy ...

Female Engineers MOL Programme 2018

 

Si študentkou technického alebo prírodovedného odboru?

 

Prihlás sa do Female Engineers MOL Programme a získaj celoročné štipendium vo výške 3 000 Euro, účasť na zahraničnej konferencii, možnosť návštevy ropných a petrochemických prevádzok Skupiny MOL, a neskôr aj pracovné miesto v medzinárodnej spoločnosti.

Pre viac informácií o programe navštív https://molgroup.info/en/femp  a do 2. marca 2018 podaj svoju prihlášku.

 

***

 

Ponuku štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019.

 

Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch.

(380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo).

 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv cotutelle de thèse).

 

Podmienky :

Uchádzač musí ovládať francúzsky alebo anglický jazyk (minimálna úroveň B2).

Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.

 

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na nasledovnej stránke alebo v prílohe: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.