Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia pre študentov - súťaže, programy ...

 

Spojená škola Dolinského 1, 841 01  Bratislava

 

prijme učiteľa matematiky.

 

Ponuka je vhodná aj pre študentov magisterského štúdia.

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku školy na tel. čísle: 0905 282 646,

alebo na mailovej adrese: szsaps.dolinskehomail.t-com.sk