Harmonogram štúdia

Letný semester 2022 - Harmonogram [.pdf]  Usmernenie  [.pdf]   Rozvrhy

*************************************************

akademický rok 2022/2023 - harmonogram 2022/2023.doc

akademický rok 2021/2022 - harmonogram 2021/2022.doc

akademický rok 2020/2021 - harmonogram 2020/2021.doc

akademický rok 2019/2020 - harmonogram 2019/2020.doc

akademický rok 2018/2019 - harmonogram 2018/2019.doc

akademický rok 2017/2018 - harmonogram 2017/2018.doc

akademický rok 2016/2017 - harmonogram 2016/2017.doc

akademický rok 2015/2016 - harmonogram 2015/2016.doc

akademický rok 2014/2015 - harmonogram 2014/2015.doc

akademický rok 2013/2014 - harmonogram 2013/2014.doc

akademický rok 2012/2013 - harmonogram 2012/2013.doc

akademický rok 2011/2012 - harmonogram 2011/2012.doc

akademický rok 2010/2011 - harmonogram 2010/2011.doc