Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie študijného oddelenia

Harmonogram uzatvárania ročníkov a zápis študentov do 2.,3. a 4. ročníka Bc. a 2. a 3. ročníka Mgr v AR 2019/2020

 ***

Záverečné práce

Oznamujeme, že možnosť vkladať záverečné práce a prihlasovať sa na opravný termín ŠS je do 31.7.2019 (vrátane).

Upozornenie!

Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

Návod na vkladanie záverečných prác

Po štátnych záverečných skúškach je potrebné priniesť na študijné oddelenie vyplnené tlačivo o tom, že nemáte žiadne záväzky voči knižnici!


***

 

Dôležité upozornenie pre študentov - karta študenta ISIC