Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie študijného oddelenia

Zápisy

Harmonogram uzatvárania ročníkov a zápis študentov do 2.,3. a 4. ročníka Bc. a 2. a 3. ročníka Mgr v AR 2019/2020 [.xls]

Ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite na obrázok alebo [.xls]   [.jpg]   [.pdf]

Bc. - bakalárske štúdium

Mgr. - magisterské štúdium

Dôležité upozornenie pre študentov - karta študenta ISIC

Nové výberové predmety

pre všetky bakalárske programy

1. Človek ako súčasť prírody [.jpg]

2. Globálne problémy životného prostredia [.jpg]

Katedra jazykov v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK ponúka študentom 3. ročníka učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov v ZS/LS 2019-2020 nový predmet CLIL - integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a cudzieho jazyka pre učiteľov.

Záverečné práce

Upozornenie!

Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

Návod na vkladanie záverečných prác

Po štátnych záverečných skúškach je potrebné priniesť na študijné oddelenie vyplnené tlačivo o tom, že nemáte žiadne záväzky voči knižnici!