Odborové motivačné štipendiá

Usmernenie k udeľovaniu motivačných odborových štipendií na ak.r.2017/2018

Rozhodnutie o priznaní odborového motivačného štipendia si môžu uvedení študenti Bc., a Mgr. stupňa štúdia prevziať od 21.11.2017 do 30.11.2017 na štud.odd., CH1-107 /K.Miličková/

Bc. stupeň štúdia

1. roč. 

Biológia

Chémia

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Mgr. stupeň štúdia

Biológia

Chémia

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Pri prevzatí rozhodnutia je nutné zdokladovať aktuálne č. účtu

 

 

<output>Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>