Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Prihlášky na rigorózne konanie na PriF UK sa podávajú v dvoch termínoch a to

  • v jarnom do 30. apríla
  • a v jesennom do 31. októbra.

Základné informácie o rigoróznom konaní

Rigorózne konanie na PriF UK
 
Rigorózna práca
 
Poplatky

Poučenie k dohode o vykonaní práce

************************************************

Kontakt

Viera Apoštolová
referát doktorandského štúdia
miestnosť: CH-1 102
telefón: 02/9014 9677
viera.apostolovauniba.sk

***********************************************

Úradné hodiny

Pondelok    09:00 - 11:30
Utorok09:00 - 11:30
Streda13:00 - 15:00
Štvrtok09:00 - 11:30
Piatok----------------

************************************************

Rigorózne konanie na Univerzite Komenského

uniba.sk/studium/rigorozne-studium/