Rezervačný systém

Pre oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia/referát doktorandského štúdia

Rezervačný systém slúži pre komfortnejšiu osobnú administráciu rozmanitých študijných záležitostí na referáte doktorandského štúdia. 

https://skalar.fns.uniba.sk/sod/refer2/     Holúbeková Ivona

https://skalar.fns.uniba.sk/sod/refer1/     Apoštolová Viera

Študent si po registrácii na vyššie uvedených linkoch zarezervuje voľný termín u svojej referentky tak, aby potrebné záležitosti vybavil bez zbytočného čakania. 

Pre registráciu používajte výlučne univerzitné emailové adresy!

Prirodzene, vybavovanie študijných záležitostí prebieha na referáte doktorandského štúdia aj bez rezervácie, v každom možnom voľnom termíne. 

Pôsobnosť referentiek: 

p. Viera Apoštolová (č.d. CH1-102): vedy o neživej prírode (podľa systému AK): chemické (vrátane didaktiky chémie), geologické (vrátane pedológie) a geografické študijné programy 

p. Ivona Holubeková (č.d. CH1-101a): vedy o živej prírode (biologické programy), ekologické a environmentálne vedy (vrátane environmentálnej geochémie) a biotechnológie.