Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Súťaž Najdiplomovka 2020

Aj v tomto roku sa môžu čerství absolventi Mgr. štúdia zapojiť so svojou diplomovou prácou do súťaže NAJDIPLOMOVKA 2020 (14. ročník súťaže), ktorá je určená pre absolventov vysokých škôl a ich fakulty. Autori troch najlepších diplomových prác, prihlásených do súťaže v akademickom roku 2019/2020 získajú od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ocenenie vo výške 1000 EUR a ich fakulty vo výške 2000 EUR (za každú ocenenú prácu). Diplomové práce je potrebné zaregistrovať do súťaže najneskôr do 14.08.2020.

Bližšie informácie nájdete na https://www.slovnaftludom.sk/najdiplomovka/