Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Novinky - Štúdium

Oznamy pre študentov

Harmonogram uzatvárania ročníkov a zápis študentov do 2. a 3. (4.*) roč. Bc. a 2. (3.*) roč. Mgr. v AR 2020/2021

*****

Vážení absolventi Mgr. štúdia,

pozývame Vás na  odovzdávanie dokladov o absolvovaní štúdia (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnych skúškach), ktoré sa kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom uskutoční

v dňoch 28. a 29. júla 2020  na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského

 v miestnosti číslo CH1 - 1   podľa nasledovného harmonogramu

Na odovzdávaní dokladov sa nemôžu zúčastniť rodinní príslušníci.

*****