Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Novinky - Štúdium

Oznamy pre študentov

Harmonogram podpisovania zápisných listov na letný semester  AR 2018/2019 

 ***

Zápis predmetov do AISu v letnom semestri AR 2018/2019

·      zápis predmetov bude prebiehať  do 04. marca 2019

·      študenti končiacich ročníkov si do zápisného listu zapisujú aj predmety štátnej skúšky

Po 04. 03.2019  sa žiadne zmeny v zapísaných predmetoch už v AISe robiť nedajú!!!!!!!

Upozornenie:

Pri odoberaní predmetu je potrebné predmet zrušiť v zápisnom liste (nestačí ho zrušiť v rozvrhu)