Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Miestnosť Oddelenia vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia, referát doktorandského štúdia a referát rigorózneho konania CH1 101/a, 102

Mgr. Iveta Bencová

vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 9014 9699
iveta.bencova@uniba.sk

Viera Apoštolová

Telefón: +421 2 9014 9677
viera.apostolovauniba.sk

Ivona Holúbeková

Telefón: +421 2 9014 9525
ivona.holubekovauniba.sk

Úradné hodiny 

Pondelok  09:00 - 11:30 hod.
Utorok 09:00 - 11:30 hod.
Streda 13:00 - 15:00 hod.
Štvrtok 09:00 - 11:30 hod.
Piatok --------

Veda

https://fns.uniba.sk/veda/

Mgr. Mária Šimuneková, PhD.
Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia
miestnosť: CH1 - 112
Telefón:   +421 2 9014 9300
E-mail:  maria.simunekovauniba.sk

Prodekanka pre doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
marianna.kovacovauniba.sk

Adresa

PRIF UK
Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4