Výsledky prijímacích skúšok pre AR 2024/25

Bakalárske štúdium

Výsledky prijímacích skúšok uverejníme dňa 14.6.2024.


 

Magisterské štúdium

Výsledky prijímacích skúšok uverejníme dňa 26.6.2024.


 

Doktorandské štúdium

Výsledky prijímacích skúšok uverejníme dňa 20.6.2024.