Výsledky prijímacích skúšok pre AR 2023/24

Bakalárske štúdium

Výsledky prijímacích skúšok uverejníme dňa 16.6.2023.


Medicínska biológia

prijatí

neprijatí

 

Biological Chemistry

výsledky

 

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana fakulty o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

 

Magisterské štúdium

Výsledky prijímacích skúšok uverejníme dňa 28.6.2023.


študijný odbor Biológia
výsledky

študijný odbor Biotechnológie
výsledky

študijný odbor Chémia
výsledky

študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy
výsledky

študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
výsledky

študijný odbor Vedy o Zemi
výsledky

 

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana fakulty o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.