Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis

Doktorandské štúdium

Povinnosti spojené so zápisom na doktorandské štúdium vedú k etablovaniu optimálneho individuálneho študijného plánu na 4 najbližšie roky štandardnej dĺžky. Kvalita študijného plánu odráža mieru spolupráce so školiteľom, vhodné a rovnomerné zaťaženie doktoranda a špecifické nároky jednotlivých študijných programov.

Zápis doktorandov na štúdium v akademickom roku 2019/2020 [.pdf]

Dôležité upozornenie pre študentov - ISIC karta