Zápis

Doktorandské štúdium

Povinnosti spojené so zápisom na doktorandské štúdium vedú k etablovaniu optimálneho individuálneho študijného plánu na 4 najbližšie roky štandardnej dĺžky. Kvalita študijného plánu odráža mieru spolupráce so školiteľom, vhodné a rovnomerné zaťaženie doktoranda a špecifické nároky jednotlivých študijných programov.

Zápis doktorandov na ak. rok 2017/2018

Sprievodca zápisom na doktorandské štúdium