Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis

Doktorandské štúdium

Z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti s COVID-19 budú zápisy doktorandov do vyšších ročníkov (denní a externí študenti vrátane nadštandardu) prebiehať podľa inštrukcií, ktoré budú doktorandom zaslané na univerzitný e-mail. Dovoľujeme si vás požiadať o priebežné sledovanie vášho univerzitného e-mailu.

Zápisy doktorandov do 1. ročníka štúdia sa budú konať dňa 2.9.2020 o 9.00 hod v aule B1-301 (sektor B1), Zápisy zahraničných doktorandov prebehnú 3.9.2020 o 9.00 hod v miestnosti CH1-3 (sektor CH1).

Dôležité upozornenie pre študentov - ISIC karta