Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov

M.A. Pejman Abbasi Pashaki

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dGEN_BMC, denný)

MSc. Kishan Aherwar

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dSDM, denný)

Mgr. Adam Achs

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_BMC, denný)

Ramu Ambati

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (2.dAOX_UACH, denný)

Doctor of Medicine Ali Amiri

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Katarína Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_CEM, denný)

Mgr. Natália Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE_CEM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Erik Andrássy

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (1.dAEG, denný)

Mgr. Michal Andrezál

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB, denný)

MVDr. Lucia Anettová

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (3.dZOLx_UZO, externý)