Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý doktorand si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Natália Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_CEM, denný)

MVDr. Lucia Anettová

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (1.dZOL_UZO, denný)

Műge Atalar

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dSDM/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Nikoleta Babindáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_NiU, denný)

Mgr. Zuzana Báborská

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dEEK/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Baďurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (4.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Lucia Balagová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (4.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Erika Balogová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Radivojka Bánová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Baran

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (6.dOGX, denný)
Publikačná činnosť