Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov

M.Sc. Amnah Ahmed

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CEM, denný)

Ramu Ambati

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (1.dAOX_UACH, denný)

Mgr. Katarína Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_CEM, denný)

Mgr. Natália Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_CEM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Andrejka

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Andrezál

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB, denný)

MVDr. Lucia Anettová

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (2.dZOL_UZO, denný)

Mgr. Nikoleta Babindáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB_NiU, denný)
Publikačná činnosť

M.Sc. Yuqing Bai, M.Sc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (1.dLGL, denný)

Mgr. Ľuboš Balko

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dPAL, denný)