Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov

M.A. Pejman Abbasi Pashaki

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dGEN_BMC, denný)

MSc. Kishan Aherwar

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dSDM, denný)

Mgr. Adam Achs

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_BMC, denný)

Ramu Ambati

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (2.dAOX_UACH, denný)

Doctor of Medicine Ali Amiri

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Katarína Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_CEM, denný)

Mgr. Natália Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE_CEM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Erik Andrássy

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dAEG, denný)

Mgr. Michal Andrezál

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

MVDr. Lucia Anettová

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (3.dZOLx_UZO, externý)