Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý doktorand si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

M.Sc. Amnah Ahmed

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CEM, denný)

Ramu Ambati

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (1.dAOX_UACH, denný)

Mgr. Katarína Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_CEM, denný)

Mgr. Natália Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_CEM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Andrejka

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Andrezál

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB, denný)

MVDr. Lucia Anettová

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (2.dZOL_UZO, denný)

Mgr. Nikoleta Babindáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB_NiU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Baďurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (5.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ľuboš Balko

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dPAL, denný)