Zoznam doktorandov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý doktorand si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Viera Adamčíková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dBIX, denný)

Műge Atalar

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dSDM/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Báborská

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dEEK/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Baďurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (3.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Balagová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Baran

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (5.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Tímea Baranyaiová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dFZX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Bathóová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (2.dFLR, denný)
Telefón
02/602 96 455
Miestnosť
B2-126
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Bazalová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)

Mgr. Martina Belková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dMLB/x, externý)