Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác pre prijímacie konanie

Termín prihlasovania na PhD. doktorandské štúdium : od 1.3. do 31.5.2021

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať vrámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 na Prírodovedeckej fakulte UK

Zásady PhD. prijímacieho konania 2021/2022.pdf

Témy dizertačných prác 2021/2022.xls