Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác pre prijímacie konanie 2019/2020

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať vrámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020 na Prírodovedeckej fakulte UK budú na webovej stránke zverejnené najneskôr 28.2.2019.

Staré témy dizertačných prác 2018/2019