Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rámcový harmonogram prijímacieho konania na doktorandské štúdium

február - apríl 2020: „PRVÝ KONTAKT“

predbežné informácie, osobitne ku špecifikám apostilácie, resp. superlegalizácie dokumentov o štúdiu (uznaniu dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

marec – máj 2020: podanie prihlášky na doktorandské štúdium

24. jún 2020: prijímacie konanie na doktorandské štúdium

25. jún 2020: zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

jún - august 2020: apostilácia, resp. superlegalizácia dokladov o štúdiu (uznanie dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

september 2020: zápis na štúdium