Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rámcový harmonogram prijímacieho konania na doktorandské štúdium

február - apríl 2021: „PRVÝ KONTAKT“

predbežné informácie, osobitne ku špecifikám apostilácie, resp. superlegalizácie dokumentov o štúdiu (uznaniu dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

marec – máj 2021: podanie prihlášky na doktorandské štúdium

23. jún 2021: prijímacie konanie na doktorandské štúdium

24. jún 2021: zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

jún - august 2021: apostilácia, resp. superlegalizácia dokladov o štúdiu (uznanie dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

september 2021: zápis na štúdium