Rámcový harmonogram prijímacieho konania na doktorandské štúdium

Február - apríl 2018: „PRVÝ KONTAKT“

predbežné informácie, osobitne ku špecifikám apostilácie, resp. superlegalizácie dokumentov o štúdiu

Marec – máj 2018: podanie prihlášky na doktorandské štúdium

21. jún 2018: prijímacie konanie na doktorandské štúdium

22. jún 2018: zverejnenie výsledkov príjímacieho konania

Jún - august 2018: apostilácia, resp. superlegalizácia dokladov o štúdiu

September 2018: zápis na štúdium