Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rámcový harmonogram prijímacieho konania na doktorandské štúdium

február - apríl 2019: „PRVÝ KONTAKT“

predbežné informácie, osobitne ku špecifikám apostilácie, resp. superlegalizácie dokumentov o štúdiu (uznaniu dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

marec – máj 2019: podanie prihlášky na doktorandské štúdium

20. jún 2019: prijímacie konanie na doktorandské štúdium

21. jún 2019: zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

jún - august 2019: apostilácia, resp. superlegalizácia dokladov o štúdiu (uznanie dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

september 2019: zápis na štúdium