Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Referát doktorandského štúdia

Miestnosť študijného oddelenia CH1 101/a, 102

Mgr. Iveta Bencová
vedúca referátu
02 60296 699
iveta.bencova@uniba.sk

Viera Apoštolová
02 60296 677
viera.apostolovauniba.sk

Ivona Holúbeková
02 60296 525
ivona.holubekovauniba.sk

Úradné hodiny 

Pondelok  09:00 - 11:30 hod.
Utorok 09:00 - 11:30 hod.
Streda 13:00 - 15:00 hod.
Štvrtok 09:00 - 11:30 hod.
Piatok --------

Prodekanka pre doktorandské štúdium

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
marianna.kovacovauniba.sk

Adresa

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4