Kontakt

Referát doktorandského štúdia

Miestnosť študijného oddelenia CH1 101/a, 102

Mgr. Iveta Bencová
vedúca referátu
02 60296 699
iveta.bencova@uniba.sk

Viera Apoštolová
02 60296 677
apostolovafns.uniba.sk

Ivona Holúbeková
02 60296 525
holubekovafns.uniba.sk

Úradné hodiny 

Pondelok  09:00 - 11:30 hod.
Utorok 09:00 - 11:30 hod.
Streda 13:00 - 15:00 hod.
Štvrtok 09:00 - 11:30 hod.
Piatok --------

Prodekan pre doktorandské štúdium

prof. Peter Fedor, PhD.
fedorfns.uniba.sk

Adresa

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4