Individuálny študijný plán

Povinnosti spojené so zápisom na doktorandské štúdium vedú k etablovaniu optimálneho individuálneho študijného plánu na 4 najbližšie roky štandardnej dĺžky. Kvalita študijného plánu odráža mieru spolupráce so školiteľom, vhodné a rovnomerné zaťaženie doktoranda a špecifické nároky jednotlivých študijných programov.

Individuálne študijné plány

Formulár študijného plánu (denné štúdium)

Formulár študijného plánu (externé štúdium)

Číselné hodnoty kreditov za jednotlivé činnosti - platné pre doktorandov so začiatkom štúdia v AR 2011/2012 a neskôr

Pedagogická činnosť doktorandov

Informácie k povinnému predmetu Odborná angličtina a k voliteľným predmetom