Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Vážení doktorandi,

v nadväznosti na nové opatrenia Vnútorný predpis PriF UK č. 16/2020 v súvislosti s pandemickou situáciou Vám oznamujeme úradné hodiny pre referát doktorandského štúdia na nasledujúce dni:

Pondelok 8:00 - 12:00

Streda 8:00 – 12:00

Piatok 8:00 – 12:00

Referát doktorandského štúdia

Zápis

Študijná ročenka v ak. roku 2020/2021  [.pdf]

COVID-19 doktorandské PhD. štúdium   [.pdf]

Slovak language course for foreign doctoral students [.pdf]
Name of the course: Slovenský jazyk pre zahraničných doktorandov
Length of the course: 28th September – 17th December 2020, twice a week for 60 minutes

Legislatíva 

  • Študijný poriadok PriF UK platný od 1.9.2020 [.pdf]
  • Prílohy k študijnému poriadku platnému od 1. 9. 2020 [.pdf]

Žiadosť o úpravu názvu témy dizertačnej práce [.rtf]

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v AR 2019/2020  [.doc]

Prihláška na dizertačnú skúšku   [.doc]   SK-EN
Application for dissertation examination

Usmernenie k realizácii dizertačných skúšok v AR 2019/2020 [.pdf]

Usmernenie k obhajobe dizertačnej práce v akademickom roku 2019/2020 [.pdf]

Usmernenie k ročným hodnoteniam doktorandov v AR 2019/2020 [.pdf]

Oznamy Katedry jazykov pre doktorandov

Návrat na web Doktorandi