Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Zápis doktorandov na štúdium v akademickom roku 2020/2021 [.pdf]

Prijímacie konanie

Ubytovanie pre doktorandov v termíne 8.6. – 31.8.2020 – COVID 19

Dizertačné skúšky online

Žiadosť o úpravu názvu témy dizertačnej práce [.rtf]

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v AR 2019/2020  [.doc]

Prihláška na dizertačnú skúšku   [.doc]   SK-EN
Application for dissertation examination

Usmernenie k realizácii dizertačných skúšok v AR 2019/2020 [.pdf]

Usmernenie k obhajobe dizertačnej práce v akademickom roku 2019/2020 [.pdf]

Usmernenie k ročným hodnoteniam doktorandov v AR 2019/2020 [.pdf]

Oznamy Katedry jazykov pre doktorandov

Návrat na web Doktorandi