Učiteľstvo

Na stránke je uvedený export rozvrhu, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) budú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

Kmeňoví študenti PriF UK

1upBIGE

1upBICH

1upBICH - delenie

1upBISJ_f

1upGEHi_f

1upGESJ_f

1upCHSJ_f

1upMABI

1upMAGE

1upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1buANBI

1buANGE

1buANCH

1buNEGE

1UTB1

1UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

2upBIAJ_f

2upBIGE

2upBICH

2up - delenie

2upGEAJ_f

2upGENJ_f

2upCHAJ_f

2upMABI

2upMAGE

2upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2buBISL

2buGESL

2buGEHI

2UTB1

2UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

3upBIAJ_f

3upBIGE

3upBICH

3upBINJ_f

3upGEAJ_f

3upGENJ_f

3upCHAJ_f

3upMABI

3upMAGE

3upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

3buBISL

3buGESL

3buGEHI

3UTB1

3UTG1

Magisterské štúdium

Kmeňoví študenti PriF UK

1mupBIAJ_f

1mupBIGE

1mupBICH

1mupBIMA

1mupBINJ_f

1mupGEAJ_f

1mupGENJ_f

1mupCHAJ_f

1mupMAGE

1mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1muBISL

1muGEHI

1muGESL

1mUTB2

1mUTG2

 

Kmeňoví študenti PriF UK

2mupBIAJ_f

2mupBIGE

2mupBICH

2mupBIMA

2mupGEAJ_f

2mupGENJ_f

2mupCHAJ

2mupCHNJ_f

2mupMAGE

2mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2muBISL

2muGESL

2muGEHI

2mUTB2

2mUTG2