Geológia

Na stránke je uvedený export rozvrhu, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) budú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1. ročník

1GL

1PAL

2. ročník 

2GL

2PAL
 

3. ročník

3GL

3PAL

Magisterské štúdium

1. ročník

1mGL- DG

1mGL- GF

1mGL- IH

1mGL- PA

1mVZ-MPLG

2. ročník

2mGL- DG

2mGL- GF

2mGL- IH

2mGL- PA

2mVZ-MPLG