Geografia

Na stránke je uvedený export rozvrhu, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) budú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1. ročník

1ZESP

1ZKI

1ZRR

1ZRR- delenie

2. ročník

2ZESP

2ZKI

2ZRR

3. ročník

3ZESP

3ZKI

3ZRR

Magisterské štúdium

1. ročník

1mZ- FI

1mZ- HDS

1mZ- RG

2. ročník

2mZ- FI

2mZ- HDS

2mZ- RG