Aktuality

Dekanské a rektorské voľno ZS 2023/24

V zimnom semestri 2023/24 sú vo výučbe na PriF UK udelené tieto dekanské a rektorské voľná pre študentov:

  • 18. 09. 2023 je udelené dekanské voľno do 13.00, aby sa študenti mohli zúčastniť zahájenia AR 2023-24 v Aule UK
  • 02. 11. 2023 štvrtok je udelené rektorské voľno
  • 03. 11. 2023 piatok je udelené dekanské voľno


Zimný semester 2023/2024

Výučba v zimnom semestri AR 2023/2024 začína v pondelok 18. septembra 2023.

Rozvrhy na zimný semester