Organizačný a odborný výbor 2022

Organizačný výbor ŠVK 2022

Predsedníčka

RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Podpredsedníčky OV

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.
RNDr. Mária Chovancová, PhD.

IT Podpora

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.
Bc. Julián Vrábel

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
RNDr. Kamila Koči, PhD.
Mgr. Paulína Pidíková
Mgr. Dominik Kostoláni
Mgr. Dagmara Gajanová
Mgr. Petr Papežík
Bc. Michaela Kardohelyová
Mgr. Adriana Jariabková
Mgr. Lenka Kramarová
Mgr. Dominik Šmida

RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
Matej Choreň
MSc. Olena Rybnikova
Mgr. Alexandra Molnárová
Bc. Julián Vrábel
Alexandra Chrenová
Mgr. Dominik Juračka
Bc. Alexander Kmeť
Mgr. Silvia Ihnačáková
RNDr. Adela Joanna Hamerníková

Odborný výbor ŠVK 2022

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
RNDr. Petra Švábová, PhD.
doc. RNDr. Hana Drahovská, CSc.
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.
RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD.
doc. Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.
RNDr. Katarína Stebelova, PhD.
RNDr. Igor Matečný, PhD.
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
 
 

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
doc. RNDr. Michal Galamboš , PhD.
RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD.
RNDr. Monika Jerigová, PhD.
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
doc. RNDr. Ján Milička, CSc.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
prof. RNDr. Otília Lintnerová CSc.
RNDr. Jana Fridrichová, PhD.
doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.
doc. RNDr. Renáta Fľaková PhD.