Výsledky prijímacieho konania z online testu na študijný program medicínska biológia

16.06.2022

Prijatí uchádzači [.xlsx]

Neprijatí uchádzači  [.xlsx]

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia