Prečo študovať práve u nás?

Deň otvorených dverí

Propagačné video o Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského

Štúdium v zahraničí býva často drahé, časovo náročné. Aj na Slovensku sú však vysoké školy, ktoré sú porovnateľné nielen v európskom, ale aj celosvetovom meradle. Taká je aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. Jej pracovníci ročne publikujú viac ako 300 článkov v prestížnych svetových časopisoch, s vysokým tzv. impakt faktorom.
Akreditačná komisia SR identifikovala 6 výskumných tímov z tejto fakulty ako špičkové. Agentúra ARRA zaradila až 5 výskumných tímov Prírodovedeckej fakulty medzi 0,1% najlepších na svete vo svojom odbore, a niektoré ďalšie medzi najlepšie 1%. Znamená to, že 99,9% resp. 99% výskumných tímov vo svete je horších ako tie z Prírodovedeckej fakulty.  Už zaradenie medzi 10% najlepších by bolo nesporným úspechom, avšak toto je ešte omnoho dominantnejšia pozícia.

Fakulta s tradíciou od roku 1940, špičkovou vedou, úspešnými zahraničnými projektmi a laboratórnym vybavením za milióny EUR nakúpeným v posledných desiatich rokoch je nepochybne základom kvalitného univerzitného vzdelávania. Toto odlišuje Prírodovedeckú fakultu od priemeru a dáva šancu absolvovať špičkové štúdium bez nutnosti odísť na viac rokov do zahraničia.

Na druhej strane, Prírodovedecká fakulta poskytuje možnosti strávenia semestra na vysokých školách po celej Európe v rámci programu ERASMUS+ vďaka širokej medzinárodnej spolupráci pracovníkov fakulty. Počet partnerských univerzít je v porovnaní s podobnými fakultami neporovnateľne vyšší!

Prírodovedecká fakulta UK dbá na kvalitu štúdia. Má prepracovaný elektronický systém hodnotenia učiteľov, ktorého sa zúčastňuje aj viac ako 30% študentov fakulty. Kvalifikačná štruktúra učiteľov je taká, že fakulta garantuje akreditáciu desiatok študijných programov a ich pestrú štruktúru. Okrem toho absolventi majú istotu zamestnania, čo potvrdzuje existujúce verejne dostupné analýzy.

Prihláška na štúdium

Študuj u nás a staň sa prírodovedcom!

Študijné odbory a programy

Pozrite sa do webovej sekcie štúdium a vyberte si z mimoriadne pestrej palety študijných programov.

Študijný odbor Biológia

Študijný odbor Environmentalistika (ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie)

Študijný odbor Vedy o Zemi

Študijný odbor Chémia

Študijný odbor Učitelstvo

Študijné programy v anglickom jazyku

Videá

Propagačné video o štúdiu

Odkazy osobností Prírodovedeckej fakulty UK

Video-pozvánka na Deň otvorených dverí 2018

Prečo študovať Environmentalistiku?

Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

Fotogaléria