Program konferencie 2023

Deň konferencie: streda 26. apríla 2023

8:30       Slávnostné otvorenie #eŠVK 2023 

              online: MS Teams - miestnosť AULA  

9:00     Plenárna prednáška online: MS Teams - miestnosť AULA 

 How can archaeology "look beneath the surface" without digging?
(
prednáška v anglickom jazyku) 

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.,
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky  

 

10:00-15:00     

Prezentácie príspevkov v sekciách online v konferenčných miestnostiach MS Teams                    

Biologická sekcia – miestnosti (BIOLÓGIA 1, BIOLÓGIA 2, BIOLÓGIA 3, BIOLÓGIA 4) 

Chemická sekcia– miestnosti (CHÉMIA 1, CHÉMIA 2 

Environmentálna sekcia - miestnosť (ENVIRONMENTALISTIKA) 

Geografická sekcia - miestnosť (GEOGRAFIA) 

Geologická sekcia - miestnosť (GEOLÓGIA) 

Didaktická sekcia - miestnosť (DIDAKTIKA) 

 

Posterová sekcia online:

Bude prístupná od pondelka 24.04.2023 do ukončenia konferencie #eŠVK2023, a to v MS Teams miestnosti POSTER.
Pod jednotlivými postermi je možné pridávať komentáre a otázky, na ktoré budú autori odpovedať.
Hlasovanie o najlepší poster prebieha tiež cez stránku ŠVK na MS TEAMS, kde formou LIKE viete zahlasovať za svojho favorita. Poster s najväčším počtom LIKE (páčikov) vyhráva súťaž o najlepší poster. Hlasovať môžete najneskôr do stredy 26.04.2023 do 14:00

15:00  Ukončenie #eŠVK 2023 (vyhlásenie výsledkov konferencie a oznámenie víťazov) 

online: MS Teams - miestnosť AULA