Organizačný a odborný výbor 2023

Organizačný výbor ŠVK 2023

Predsedníčka

RNDr. Mária Chovancová, PhD.

Podpredsedníčky OV

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.
RNDr. Eva Viglašová, PhD. 

IT Podpora

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Správca sociálnych sietí 

Mgr. Dagmara Gajanová

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
RNDr. Kamila Koči, PhD.
Mgr. Benediková Beáta
Mgr. Dominik Kostoláni
Mgr. Dagmara Gajanová
Mgr. Kristína Huszárová
Bc. Michaela Kardohelyová
Mgr. Ivana Ďurovcová, PhD.
Mgr. Dominik Šmida

RNDr. Adela Joanna Hamerníková
Matej Choreň
MSc. Olena Rybnikova
Mgr. Alexandra Molnárová
Mgr. Richard Hluško
Alexandra Chrenová
Mgr. Dominik Juračka
Bc. Alexander Kmeť
Mgr. Silvia Ihnačáková

Odborný výbor eŠVK 2023

RNDr. Petra Švábová, PhD.

doc. RNDr. Michal Galamboš , PhD.

Doc. Mgr. Renáta Švubová, PhD.

RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Mgr. Dominik Kostoláni, PhD.

doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Mgr. Lenka Šikulíncová,PhD.

doc. RNDr. Hana Drahovská, CSc.

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.

RNDr. Malvína Čierniková, PhD.

doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

doc. Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.

Doc. Peter Mikulíček, PhD

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.

Doc. Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.

RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

RNDr. Katarina Stebelova, PhD.

prof. RNDr. Otília Lintnerová CSc.

RNDr. Igor Matečný, PhD.

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

doc. RNDr. Renáta Fľaková PhD.

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.