Ocenení autori ŠVK 2024

Cena Rektora Univerzity Komenského v Bratislave

získava:  August Ferda

z: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

s príspevkom: Approximation of carbonate water hardness by conductometry

Ceny Dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v jednotlivých sekciách

BIOLÓGIA

získava: Veronika Poliaková

z: Katedra antropológie PriF UK

s príspevkom: Analýza beztukových parametrov zloženia tela mladých slovenských vegetariánskych žien

 

CHÉMIA

získava: Petra Polnišerová

z: Katedra organickej chémie PriF UK

s príspevkom: Využitie aktívnych esterov ako intermediátov pri príprave bioizostérov oseltamiviru

 

GEOGRAFIA

získava: Roland Németh

z: Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PRIF UK

s príspevkom: Režim mestských cyklotrás: Cyklistická doprava alebo rekreačné bicyklovanie?

 

GEOLÓGIA

získava: Luca Reato

z: Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

s príspevkom: Evidence of forearc magmatism in back-arc basin from skarnoid xenoliths in Pliocene intra-plate basalt of the Novohrad-Gemer volcanic field (southern Slovakia)

 

ENVIRONMENTALISTIKA

získava: Marcela Burnog

z: Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

s príspevkom: Assessing the effectiveness of hydrogel application to accelerate ecological regeneration in the environment after limestone mining: a case study of the Mokrá limestone quarry

 

DIDAKTIKA PRÍRODNÝCH VIED

získava: Patrícia Szegedyová

z: Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, PriF UK

s príspevkom: Zvládanie záťaže a emocionálne problémy vo vzťahu k vyhoreniu u slovenských učiteľov

Cena prezidenta slovenskej nukleárnej spoločnosti

1.     cenu

získava: Martina Bugriová

z: Katedra jadrovej chémie PriF UK

s príspevkom: Vývoj metódy pre prípravu 129I vzoriek pre AMS merania.

 

2.     cenu

získava: Paulína Pažítková

z:  Katedra jaderné chemie Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

s príspevkom: Stability of PSMA-617 labelled with Tb-161 and Ac-225.

 

3.     cenu

získava: Diana Seresová

z: Katedra molekulárnej biológie PriF UK

s príspevkom: Rádioprotektívne a rádiosenzibilizačné účinky Ginkgo biloba na oxidačný stres a poškodenie DNA v ľudských lymfocytoch.

Cena Slovenskej chemickej spoločnosti

získava: Henrich Kabzan

z: Katedra organickej chémie PriF UK

s príspevkom: Syntéza a charakterizácia dekavanadátokomplexu lantánu s novým typom izopolyaniónu vanádu ako ligandom

Cena hlasovania o naj poster

získava: Katarína Slimáková

z: Katedra organickej chémie PriF UK

s príspevkom: Syntéza chirálnych pyránových derivátov využívajúca princípy zelenej chémie