Zápisnice a správy o činnosti

Vážená akademická obec PriF UK,

v nasledujúcich dokumentoch si dovoľujeme Vám predstaviť našu celoročnú prácu prostredníctvom výročných správ. Nájdete v nich našu doterajšiu činnosť, aktivity, ktorých sme súčasťou, a ktoré pre Vás každoročne pripravujeme či už v spolupráci s fakultou, univerzitou alebo z vlastnej iniciatívy. 

Taktiež Vám ponúkame náhľad do našich stretnutí formou zápisníc, kde zistíte aké momentálne aktivity chystáme, poprípade hodnotíme tie, ktoré sa už vykonali. Ďalej sa môžete dozvedieť aké problémy študentov alebo fakulty samotnej riešime a do akých projektov sa zapájame.

Tieto stretnutia sú verejné, máte možnosť zúčastniť sa ich ako hostia. Budeme Vás preto dopredu informovať o dátume, čase a spôsobe konania.

 

Aktuality

Dátum, čas aj program najbližšieho stretnutia včas oznámime.

 

Výročné správy ŠČ AS PriF UK

Zápisnice zo zasadnutí ŠČ AS PriF UK