Trenažér ubytovacieho procesu 2020

bude prístupný dňa 3.8.2020 od 16:00 do 16:30 hod.

Drahí žiadatelia o ubytovanie!

Rovnako ako v minulom akademickom roku aj tento rok  vám dávame príležitosť si výber izby vyskúšať vopred. Systém bude spustený v testovacom režime v pondelok 3.8.2020 od 16:00 do 16:30. Po konci testu všetky počas neho urobené rezervácie zmažeme a systém pripravíme na ostré spustenie výberu izby podľa harmonogramu. Prosíme vás aj o odoslanie spätnej väzby prostredníctvom tohto formulára:

http://kmn.sk/trenazer2020

Prečo bude systém otvorený tak krátko? Pretože tým, že si výber izby vyskúšate pomôžete zároveň aj nám spraviť záťažový test. Potrebujeme, aby ste výber izby vyskúšali v čo najvyššom počte naraz, preto na testovanie dávame krátky čas.

Nepremeškajte túto šancu a naučte sa vyberať si izbu čo najrýchlejšie!

Linky o ubytovaní

https://fns.uniba.sk/sluzby/ubytovanie/

https://uniba.sk/ubytovanie/

https://ubytovanie.uniba.sk/

https://moja.uniba.sk/

https://www.facebook.com/ubytovanieuk

Ubytovacia komisia PriF UK

Lucia Procházková
prochazkov26uniba.sk

predseda Ubytovacej komisie PriF UK
podpredseda Študentskej časti Akademického senátu PriF UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta 

Katedra environmentálnej ekológie
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4