Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie na Univerzite Komenského ak. r. 2022/2023

Pre bližšie informácie viď:

Sprievodca ubytovaním 2022/23 [.pdf] 

!V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK OHĽADOM UBYTOVANIA ALEBO PROBLÉMOV ZO SYSTÉMOM E-UBYTOVANIE KONTAKTUJTE 
TEL. Č. 02/90 10 44 44!

Aktuality

UPOZORNENIE: Žiadateľ, ktorý si do 12. 8. 2022 do 19:59:59 nevytvorí rezerváciu v systéme E-ubytovanie (v sekcii "Výber izby") stráca nárok na ubytovanie. Dňa 16. 8. 2022 sa posunie čiara v poradovníku o počet miest, tomuto zodpovedajúci. Následne bude žiadateľom z radov pokračujúcich študentov, ktorí sa dostatočne dostali nad čiaru umožnené vybrať si izbu z voľnej kapacity. Pri tomto výbere izby je žiadateľovi k dispozícii všetka vtedy voľná kapacita (s prihliadnutím na pohlavie), bez ohľadu na fakultnú príslušnosť. 

Pre zjednodušenie práce s elektronickým systémom pri výbere izieb sme pre vás pripravili krátky manuál k výberu izby:

Výber izby - manuál

Fakultný referent pre ubytovanie

Fakultný referent je pracovník študijného oddelenia fakulty UK alebo iná osoba (osoby) poverená dekanom fakulty UK administrovať ubytovací proces pre žiadateľov príslušnej fakulty UK. Na Prírodovedeckej fakulte vykonáva funkciu fakultného referenta Ubytovacia komisia PriF UK.

Bc. Ján Šutý - člen ubytovacej komisie

------------------------------------------------------------------------------
e-mail: prif.ubytovanieuniba.sk
------------------------------------------------------------------------------

Užitočné linky a kontakty

Internáty Univerzity Komenského:

Vysokoškolský internát Družba     e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk,  tel.: 02/602 99 261

Vysokoškolský internát Mlyny       e-mail: mlyny.ubytovanieuniba.sk,    tel.: 0918 110 124

Technická podpora systému E-ubytovanie:

Centrum podpory informačných technológií      e-mail: cepituniba.sk,  tel: 02/592 44 944

Univerzitný orgán pre ubytovanie:

Komisia pre VŠ internáty a ubytovanie UK      e-mail: as.ubytovaciarec.uniba.sk

Facebook Ubytovanie na UK - oficiálna stránka

FB: www.facebook.com/ubytovanieuk