Študentská anketa 2023

V akademickom roku 2022/2023 prebehla študentská anketa elektronickou formou prostredníctvom aplikácie MS Forms. Anketu vyplnilo v stanovenom termíne od 5.6.2023 do 5.7.2023 takmer 24,5% študentov bakalárskeho a magisterského štúdia.

Kompletné výsledky ankety, vrátane stanoviska vedenia fakulty, sú k dispozícii všetkým študentom a vyučujúcim na fakultnom on-line úložisku Sharepoint:


ŠTUDENTSKÁ ANKETA PRIF UK 2022/2023 - VÝSLEDKY