Študentská anketa 2019

- chcel by si na fakulte niečo zmeniť alebo vylepšiť?

- si nespokojný s obsahom absolvovaného predmetu?

- máš pocit, že vyučujúci nie je férový a porušuje pravidlá?

Nové vedenie PriF UK má veľký záujem na zlepšení študijných podmienok na našej škole, ALE potrebuje reakcie od študentov.

Aby boli výsledky ankety relevantné, je nutné, aby sa zapojilo čo najviac študentov.

Preto neváhaj a klikni na anketa.uniba.sk/fns

Plagát

Plagát [2019-studentska-anketa.jpg]