Kvapka krvi 2024

Študentská kvapka krvi

Ako je už zvykom, aj tento semester Ti prinášame možnosť darovať krv.

V dňoch 4. a 14. marca 2024 od 8:00 do 11:00 hod. miestnosť CPS+ v pavilóne B1
budeme v spolupráci s @ntssr.sk vítať dobrovoľných darcov krvi.
https://www.ntssr.sk/

Aby sa predišlo dlhým čakaniam v rade, odber bude prebiehať na objednanie od 8:00 do 11:00.

Objednanie prebieha naskenovaním QR kódu.

Prosíme Ťa, príď na odber s dostatočným predstihom (5-10 min.) 
a prines si preukaz darcu krvi (ak si už krv v minulosti daroval/a).

Pred odberom sa nezabudni najesť a dostatočne zavodniť!

Plagát

Plagát  [.pdf]  [.jpeg]