Kvapka krvi 2023

Študentská časť Akademického senátu PriF UK (ŠČAS) si vás dovoľuje pozvať na tohtoročnú Študentskú kvapku krvi. Jedná sa o udalosť, ktorá symbolizuje spoločnú snahu pomáhať ľuďom, ktorí to nevyhnutne potrebujú, nakoľko z jedného darovania krvi je možné zachrániť až tri ľudské životy.  

ŠČAS preto pozýva každého z vás, aby sa pridal k tejto akcii, ktorá sa uskutoční u nás na fakulte 21.‑ 22. novembra 2023 v miestnosti CPS+ v pavilóne B1 v čase od 8:00 do 11:00. Objednať sa na presný termín je možné pomocou QR kódu v prílohe [qr-kod], alebo prostredníctvom nasledujúceho linku:  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/tudentskkomoraPriFUK@live.uniba.sk/bookings/?fbclid=IwAR0vJS6oG9q8VCMYQ-bbrc7AGQXed7hRKxtnIOhfw_TBdP8wv7u36DwPTuA

Aj keď názov naznačuje, že ide o akciu zameranú na študentov, chceme zdôrazniť, že vítaný je každý, kto má záujem a je ochotný priložiť ruku k dielu a podporiť tento dôležitý a zmysluplný cieľ.

Celá táto udalosť by samozrejme nebola možná bez záštity Národnej transfúznej služby, ktorá je našim významným partnerom už niekoľko rokov. Navyše, každý účastník obdrží od nás ďakovný balíček ako prejav nášho uznania a vďaky za jeho/jej účasť a za vykonanie dobrého skutku, ktorých v tejto dobe nikdy nie je priveľa. Okrem darčekov od našej fakulty sa môžete tešiť na skvelé darčeky od našich sponzorov-Lenovo, Rajo, Sedita, Anwell a KTR, takže sme presvedčení, že balíčky od nás Vás potešia a nebudete sklamaní!   

Každý študent, ktorý sa zúčastní, dostane okrem balíčku aj extra body na internát v ubytovacom procese na budúci akademický rok.  

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontaktná osoba za ŠČAS: Bc. Simona Petrovičová (petrovicova26@uniba.sk)

S úctou,

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Plagát

Plagát [.jpg]   [qr-kod]

 

Študentská kvapka krvi

21. - 22. 2. 2023 v miestnosti Lounge by Vacuumlabs v budove FMFI UK.
08:00-10:45 (na objednanie)

Ako je už zvykom aj tento semester Ti prinášame možnosť darovať krv. V dňoch 21. a 22. februára budeme v spolupráci s @ntssr.sk vítať dobrovoľných darcov krvi. Vzhľadom na to, že naša fakulta prechádza rekonštrukciou, fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (@matfyzjein) nám poskytla miestnosť. Napriek tomu, že sa bude táto kvapka krvi odohrávať mimo našej fakulty stále platí, že je pre Teba. Radi však privítame aj študentov z FMFI, pretože čím viac darcov krvi, tým lepšie!

Aby sa predišlo dlhým čakaniam v rade, odber bude tentokrát prebiehať na objednanie od 8:00 do 10:45. Objednanie prebieha naskenovaním QR kódu. Prosíme Ťa, príď na odber s dostatočným predstihom (5-10 min.), prines si respirátor a preukaz darcu krvi (ak si už krv v minulosti daroval/a). Pred odberom sa nezabudni najesť a dostatočne zavodniť!

A aby si neobišiel/neobišla naprázdno, odmenou Ti bude drink zadarmo na párty prírodovedcov a balíček od našich sponzorov @rajo_slovensko a @redbullsk!

Zároveň budeme zo všetkých darcov žrebovať dvoch, ktorí získajú vstup na párty prírodovedcov úplne zadarmo! Preto neváhaj, objednaj sa a príď podporiť dobrú vec!