Bc. a Mgr. štátne skúšky Online

Pokyny pre štátnicové komisie

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si videokameru a mikrofón pred online pripojením.
Riaďte sa pokynmi moderátora.
Verejnosti odporúčame sa pripájať prostredníctvom prehliadača Microsoft Edge.
Niektoré časti sú neverejné, preto Vás môže moderátor odpojiť.

Harmonogram online štátnic vrátane odkazov na jednotlivé štátne skúšky nájdete v priloženom excelovskom .xlsx súbore.