Zaujímavé stránky

www.biopedia.sk

Autorom stránky je Mgr. Peter Pančík, PhD. peter.pancik85gmail.com

Stránka pomáha žiakom stredných škôl, ale rovnako aj študentom prírodných vied a medicíny. Autor je bývalým študentom PriF UK, odbor biológia/genetika, neskôr vyštudoval aj PhD. z virológie.