Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie na Univerzite Komenského ak. r. 2017/2018

Pre bližšie informácie viď:

Sprievodca ubytovaním 2017/18: fakultný/celouniverzitný [.pdf] 

Fakultný referent pre ubytovanie

Fakultný referent je pracovník študijného oddelenia fakulty UK alebo iná osoba (osoby) poverená dekanom fakulty UK administrovať ubytovací proces pre žiadateľov príslušnej fakulty UK. Na Prírodovedeckej fakulte vykonáva funkciu fakultného referenta Ubytovacia komisia PriF UK.

Mgr. Vojtěch Przybyla - predseda ubytovacej komisie 

RNDr. Eva Viglašová - člen ubytovacej komisie

Mgr. Kristína Ormandyová - člen ubytovacej komisie
------------------------------------------------------------------------------
e-mail: ubytovaniefns.uniba.sk, tel.: 0949 165 176
------------------------------------------------------------------------------

Výročná správa komisie za rok 2016 [.pdf] 

Užitočné linky a kontakty

Internáty Univerzity Komenského:

Vysokoškolský internát Družba     e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk,  tel.: 02/602 99 261

Vysokoškolský internát Mlyny       e-mail: mlyny.ubytovanieuniba.sk,    tel.: 0918 110 124

Technická podpora systému E-ubytovanie:

Centrum podpory informačných technológií      e-mail: cepituniba.sk,  tel: 02/592 44 944

Univerzitný orgán pre ubytovanie:

Komisia pre VŠ internáty a ubytovanie UK      e-mail: as.ubytovaciarec.uniba.sk

Facebook Ubytovanie na UK - oficiálna stránka

FB: www.facebook.com/ubytovanieuk