Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

Bufet - jedáleň Gastroline

Možnosti stravovania na FMFI fakulte (FMFI = Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)

Možnosti stravovania

1 Bufet Družba Botanická 25 Bratislava
2 King's pub Botanická  35 Bratislava
3 Bastion Koliba Litovská 9 Bratislava
4 ŠJ FEAI Mlynská dolina FEAI   Bratislava
5 Eurest STV Mlynská dolina 28 Bratislava
7 Bufet Pavilón F1 Mlynská dolina FMFI UK   Bratislava
8 Pizza Dodo Mlynská dolina II. B1   Bratislava
9 Bufet FMFI UK Mlynská dolina II. F1   Bratislava
10 Jedáleň FMFI UK Mlynská dolina II. F1   Bratislava
11 Bufet jedáleň PriF UK Mlynská dolina II. CH 1   Bratislava
12 Botel Fairway Nábr. L. Svobodu   Bratislava
13 Botel Marína Nábr. L. Svobodu   Bratislava
14 Reštaurácia Volej Nábr. L. Svobodu 1 Bratislava
15 Sport Pub Machnáč Nábr. L. Svobodu 44 Bratislava
16 Bufet VÚVH Nábr. L. Svobodu 7 Bratislava
6 Potraviny Staré grunty 51 Bratislava
17 Jedáleň SOLE 2 Staré grunty 41 Bratislava
18 Casa Della Pizza & Grill Staré grunty 64 Bratislava
19 Reštaurácia Palmyra Club Staré grunty 51 Bratislava
20 Babka Staré grunty 36 Bratislava
21 CUBICON  Mlynská dolina   Bratislava
22 ŠJ Mladosť Staré grunty 53 Bratislava
23 Kebab Falefet Staré grunty 56 Bratislava